TIN TỨC

Tải Xuống Mẫu Hợp Đồng Xây Dựng Lăng Mộ Chuẩn

Hợp đồng xây dựng lăng mộ mang lại giá trị về mặt pháp lý. Vậy hợp đồng này có nội dung gì bên trong, phải tuân theo những nguyên tắc nào hãy đọc tiếp bài viết

Hợp đồng xây dựng lăng mộ chính là cơ sở mang tính ràng buộc về pháp lý. Những gì được ghi trong hợp đồng phải đảm bảo cả khách hàng và nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các điều kiện đã giao kết trong hợp đồng và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cả hai bên. Đá mỹ nghệ Tâm Nguyện xin giới thiệu trong bài viết dưới đây mẫu hợp đồng xây dựng lăng mộ chuẩn nhất.

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng giữa bên nhận thầu xây dựng và bên giao thầu xây dựng. Bên giao thầu là doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hay đơn vị vũ trang nhân dân có vốn đầu tư và có nhu cầu xây dựng.

Bên nhận thầu là doanh nghiệp xây dựng có đăng ký kinh doanh hành nghề xây dựng và phải đảm bảo năng lực về chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm và tài chính.

Hợp đồng xây dựng lăng mộ là gì?

Hợp đồng xây dựng lăng mộ là gì?

Theo đó, bên nhận thầu có nghĩa vụ thực hiện và bàn giao cho bên giao thầu công trình xây dựng theo đúng yêu cầu của bên giao thầu trong thời hạn nhất định. Còn bên giao thầu có nghĩa vụ giao cho bên nhận thầu các số liệu, tài liệu, yêu cầu về khảo sát, thiết kế, mặt bằng xây dựng, vật liệu xây dựng và vốn đầu tư đúng tiến độ, đồng thời có nghĩa vụ nghiệm thu và thanh toán khi công trình hoàn thành từng phần hoặc toàn bộ.

Nội dung của một hợp đồng dân sự thông thường bao gồm những nội dung sau:

Điều 141: Nội dung hợp đồng xây dựng:

 • Căn cứ pháp lý áp dụng;

 • Ngôn ngữ áp dụng;

 • Nội dung và khối lượng công việc;

 • Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao;

 • Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng;

 • Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng xây dựng;

 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng;

 • Điều chỉnh hợp đồng xây dựng;

 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng;

 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng;

 • Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng;

 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng;

 • Rủi ro và bất khả kháng;

 • Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng;

 • Các nội dung khác.

Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng thì ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Xây dựng năm 2014 còn phải được bổ sung về nội dung và trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng.

Tùy vào loại Hợp đồng xây dựng cụ thể mà nội dung sẽ có sự bổ sung, lược bớt. Nghị định 37/2015/NĐ-CP Quy định về chi tiết hợp đồng xây dựng hướng dẫn khá cụ thể, chi tiết đối với nội dung một số loại hợp đồng xây dựng.

Nội dung trong hợp đồng xây dựng lăng mộ đúng quy định

Nội dung trong hợp đồng xây dựng lăng mộ đúng quy định

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng gồm:

 • Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật và đạo đức xã hội;

 • Bảo đảm có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;

 • Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc quá trình đàm phán hợp đồng;

 • Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thoả thuận liên danh. Các thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Đồng thời, Điều 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP còn quy định khi ký kết hợp đồng xây dựng ngoài việc phù hợp với các nguyên tắc đã dẫn thì còn phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng mộ

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng mộ

 • Tại thời điểm ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh phải phù hợp với năng lực hoạt động của từng thành viên trong liên danh. Đối với nhà thầu chính nước ngoài, phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước thực hiện các công việc của hợp đồng dự kiến giao thầu phụ khi các nhà thầu trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.

 • Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư được ký hợp đồng với một hay nhiều nhà thầu chính để thực hiện công việc. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với nhiều nhà thầu chính thì nội dung của các hợp đồng này phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thực hiện các công việc của hợp đồng để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng.

 • Tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ, nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, các hợp đồng thầu phụ này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc đã ký kết, kể cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

 • Giá ký kết hợp đồng không được vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng, trừ khối lượng phát sinh ngoài phạm vi công việc của gói thầu được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

Ký kết hợp đồng xây dựng lăng mộ phải theo nguyên tắc

Ký kết hợp đồng xây dựng lăng mộ phải theo nguyên tắc

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng gồm:

 • Các bên hợp đồng phải thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác;

 • Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật;

 • Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

(Địa danh), ngày… tháng … năm 20…

HỢP ĐỒNG  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Hôm nay, ngày ……tháng ………năm 20…….

Tại số nhà:……đường ……, phường…….., quận……, tỉnh/tp………….Hai bên gồm có:

BÊN THUÊ THI CÔNG XÂY DỰNG LĂNG MỘ ( gọi tắt là Bên A)

Ông/bà: ………………………………………………………………………………

Số CMND/CCCD :…………………..….Cấp ngày…/…/…… Tại : Công an…..

Địa chỉ: …………………………………..…………………………………………

Điện thoại: ………………………………..…………………………………………

BÊN NHẬN THI CÔNG XÂY DỰNG LĂNG MỘ ( gọi tắt là Bên B)

Ông/Bà/Công ty: ………………………………………………..…………………

Địa chỉ: số nhà ……………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………

Chứng chỉ hành nghề (hoặc Giấy Chứng nhận ĐKKD, nếu là Công ty)…………

Ngày cấp:………………………….Nơi cấp:……………………………………

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận phần nhân công thi công xây dựng lăng mộ tọa tại địa chỉ ……… với các điều khoản như sau:

Tải bản mẫu hợp đồng xây dựng lăng mộ đầy đủ Tại đây

Có thể những gia đình hay những gia tộc chưa có nhiều kinh nghiệm xây dựng lăng mộ dẫn tới mất nhiều chi phí không rõ ràng theo dõi tiếp bài viết Đá Tâm Nguyện sẽ bật mí cho bạn những lưu ý khi chọn đơn vị thi công lăng mộ như sau:

Đơn vị thi công có địa chỉ cụ thể

Chất lượng công trình sẽ do cơ sở chế tác chịu trách nhiệm. Do đó, nguồn gốc nguyên vật liệu và chất lượng sản phẩm nên được xem xét kỹ càng. Do đó, để biết có nên thuê một địa chỉ xây dựng lăng mộ đá cho mình hay không, bạn phải đến trực tiếp địa chỉ của công ty đó.

Lựa chọn đơn vị thi công có địa chỉ chỉ cụ thể rõ ràng

Lựa chọn đơn vị thi công có địa chỉ chỉ cụ thể rõ ràng

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với những người đã từng sử dụng dịch vụ của đơn vị thi công mộ đá để được tư vấn về mẫu xây lăng mộ đẹp. Đây cũng là một cách rất đơn giản nhưng hiệu quả giúp tìm được công ty xây dựng uy tín.

Khả năng chuyên môn hóa của đơn vị chế tác

Không phải tất cả các đơn vị đều có thể xây dựng tất cả các hạng mục đá mỹ nghệ đúng cách hay làm khu lăng mộ đá chuẩn phong thủy. Nhà thầu có thể xây lăng mộ đẹp, nhưng chưa chắc cổng đá, mộ đá đã tốt. Vì vậy, khi lựa chọn đơn vị chế tác cần chú ý đến khả năng chuyên môn hóa của họ.

Lựa chọn đơn vị thi công theo khả năng chuyên môn

Lựa chọn đơn vị thi công theo khả năng chuyên môn

Ngoài ra, không nhất thiết phải chọn một đơn vị quá lớn. Với quá nhiều dự án phải hoàn thành, nhiều công việc trong quy trình xây dựng lăng mộ đá có thể bị bỏ qua. Thay vào đó, hãy chọn đúng đơn vị để những phần mộ của gia đình, dòng tộc, họ tộc của bạn nhận được sự quan tâm và đầu tư chất lượng hơn. Hơn nữa, nếu chọn những đơn vị như vậy, bạn không phải lo lắng về việc bị thổi giá của sản phẩm.

Giá cả

Hãy đảm bảo rằng bên thi công xây dựng phải báo giá chi tiết hạng mục đó để bạn có nhiều lựa chọn hơn. Nên cẩn thận với những lời chào giá quá rẻ so với thị trường. Chất lượng không phải lúc nào cũng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Do đó, việc xem xét kỹ lưỡng giá cả là yếu tố rất quan trọng trước khi ký kết hợp đồng.

Lựa chọn đơn vị thi công theo giá cả cạnh tranh

Lựa chọn đơn vị thi công theo giá cả cạnh tranh

Cam kết thời gian và đúng tiến độ thi công

Chi tiết nên được trao đổi với đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ thực hiện đúng cam kết. Cách tốt nhất là có được một thỏa thuận bằng văn bản để thực hiện công việc, có chữ ký của cả hai bên. Ngoài ra, trong hợp đồng phải nêu rõ các điều khoản ràng buộc và xây dựng lăng mộ đá hợp lý đối với việc thực hiện của hai bên. Những cam kết mới được đảm bảo nên bạn không bao giờ rơi vào tình trạng phải hối thúc đơn vị thi công vì chậm trễ. Ngoài ra, cần chủ động kiểm tra hiện trạng thi công và thanh toán cho đơn vị thi công đúng vị trí và tiến độ công việc.

Đá Tâm Nguyện tự hào khi sở hữu đội ngũ nghệ nhân có tay nghề cao, dày dặn kinh nghiệm chạm khắc, có thể đáp ứng được mọi thiết kế của công trình, từ những hoa văn đơn giản đến hoa văn phức tạp… Bên cạnh đó, vật liệu đá của chúng tôi cũng được khai thác trực tiếp tại Ninh Bình - nơi có nguyên liệu đá tốt nhất Việt Nam.

 

mẫu hợp đồng lăng mộ đá

Đá Mỹ Nghệ Tâm Nguyện - Nơi trao trọn niềm tin

Trên đây Đá Tâm Nguyện vừa chia sẻ mẫu hợp đồng xây dựng lăng mộ và những kiến thức trong việc lựa chọn một đơn vị thi công phù hợp. Truy cập ngay website “datamnguyen.vn” để nhận tư vấn miễn phí và chi tiết nhé!

Xem thêm: #Cách Sắp Xếp Mộ Theo Thứ Tự, Bố Trí Khu Lăng Mộ Hợp Lý

Doanh Nghiệp Đá Mỹ Nghệ Tâm Nguyện

Xưởng Chế Tác: Thôn Đồng Quan – Xã Ninh Vân – Huyện Hoa Lư – Ninh Bình

VP tại Hà Nội: Toà nhà Season Avenue, Làng việt kiều châu âu – Mỗ Lao – Hà Đông – HN

VP tại Ninh Bình: 561 Nguyễn Huệ – Ninh Phong – TP.Ninh Bình

Hotline: 0865.68.68.92

Email: [email protected]

Website: datamnguyen.vn

Fanpage: Facebook.com/damynghetamnguyen

TẠI SAO NÊN CHỌN ĐÁ TÂM NGUYỆN

 • Mang lại sản phẩm tốt nhất về chất lượng và thẩm mỹ
 • Sản phẩm hoa văn tinh xảo, đa dạng và nhiều chủng loại
 • Đá nguyên khối , già đá không chấp vá, rạn nứt.
 • Đội ngũ nhân sự có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn
 • Luôn đáp ứng đúng tiến độ
 • Bảo hành trọn đời
 • Giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

30
NHÂN VIÊN

10
NĂM THÀNH LẬP

99%
KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG

+5000
ĐƠN HÀNG

+1000
KHÁCH HÀNG